Chính sách cho CTV gắng bó cùng ModunComputer

Chính sách cho CTV gắng bó cùng ModunComputer

Chính sách cho CTV gắng bó cùng ModunComputer

0 Views

Bên cạnh chính sách cơ bản cho CTV, ModunComputer đặt biệt ưu đãi cho CTV gắng bó lâu dài và cùng phát triển cộng đòng với chúng tôi. Đồng thới ModunComputer mong muốn CTV có thu nhập cao và ổn định hơn trong tương lại.

 Chính sách cho CTV gắng bó cùng ModunComputer.

- Bên cạnh chính sách cơ bản cho CTV, ModunComputer đặt biệt ưu đãi cho CTV gắng bó lâu dài và cùng phát triển cộng đồng với chúng tôi. Đồng thời ModunComputer mong muốn CTV có thu nhập cao và ổn định hơn trong tương lại.

Dưới đây là chính sách đặt biệt cho các CTV thật sự tâm huyết :

  • Nhà phân phối cấp 1 ModunComputer : Giảm giá 100K 1 sản phẩm và thưởng thêm 20% lợi nhuận hoa hồng ( nằm trong phần báo cáo): Có 50 CTV và có 25 đơn 1 tháng bất kỳ.
  • Nhà phân phối cấp 2 ModunComputer : Giảm giá 200K 1 sản phẩm và thưởng thêm 30% lợi nhuận hoa hồng : có 100 CTV: 40 đơn 1 tháng bất kỳ.
  • Nhà phân phối cấp 3 ModunComputer : Giảm giá 250K 1 sản phẩm và thưởng thêm 40% lợi nhuận : có 150CTV; 60 đơn 1 tháng bất kỳ.

Ví dụ: CTV đạt Nhà phân phối cấp 1, khi bán 1 sản phẩm sẽ được giảm 100k so với giá sỉ, và khi báo cáo doanh số tháng đó là 10tr sẽ được thưởng thêm 20% thu nhâp là tổng thu nhập từ doanh số là 12tr.

Fanpage: https://www.facebook.com/ModunComputer/

Gmail: moduncomputer@gmail.com

SĐT: 090 868 73 70

Bình luận

Bài viết mới nhất

TOP