Chính Sách Đại Lý ModunComputer

Chính Sách Đại Lý ModunComputer

Chính Sách Đại Lý ModunComputer

0 Views

Điều Kiện Trở Thành Đại Lý ModunComputer

I. Quyền Lợi.

* Giá: Có 3 loại giá : giá sỉ, giá CTV, giá lẻ

Đại lý sẽ được giá sỉ; rẻ hơn giá CTV 400-800K tùy sản phẩm

* Tài khoản: TK CTV, TK Thành Viên, tài khoản admin.

Đại lý được cấp tài khoản Admin, quản lý tất cả thành viên và ctv trực thuộc chi nhánh của mình, bao gồm VXU, đơn hàng, doanh số, f1..........

* Hệ Thống quản lý: Cách setup cửa hàng, văn hóa doanh nghiệp, phần mềm hỗ trợ marketing, phần mềm quản lý doanh nghiêp....

* Thương hiệu: Sử dụng thương hiệu của ModunComputer để kinh doanh, theo cơ chế, quy định, luật lệ của ModunComputer. Ví dụ chính sách bảo hành, đổi trả, tuyển dụng, hoa hồng CTV,....

* Hàng hóa, sản phẩm: ModunComputer cung cấp.

ví dụ về thu nhập 1 đại lý ModunComputer.

1 đại lý A, tuyển ra 10 CTV

10 CTV mỗi người tuyển thêm 10 CTV là 100 CTV

100 CTV mỗi người tuyển 10 CTV là 1000 CTV

1000-->10K, 100K

Đại lý đứng đầu hệ thống khoảng 100k người, thì doanh số mỗi tháng chỉ cần 1% là 1000 sản phẩm, mỗi sẳn phẩm đại lý thu nhâp 400-800K thì trung bình mỗi tháng đại lý đó lời 400tr-800tr trừ ra chi phí lãi ròng khoản 300-700k.

II. Điều kiện

CTV cần đáp ứng điều kiện sau để chính thức trở thành đại lý của ModunComputer.

  1. Có 200 CTV hoạt động chính thức, có kiến thức, kinh doanh được.
  2. Doanh số nhóm tối thiểu 50 đơn/1 tháng, trong 3 tháng liên tục.
  3. Có cửa hàng riêng.

Điều kiện 1 và 2 cao để 1 CTV có thu nhập để nuôi sống cửa hàng của mình, nếu Hệ Thống CTV của bạn ích, bạn sẽ không đủ tiền vận hành cửa hàng cửa mình, dẫn đến rui ro.

Điều kiện 1 và 2 càng cao, tỷ lệ thành công của CTV càng cao, vậy nên trước khi trở thành đại lý hãy xây dựng nền tảng của mình thật vững chắc. Đây là mô hình khởi nghiệp an toàn nhất mà ModunComputer muốn chia sẽ cùng mọi người.

CÙNG MODUNCOMPUTER CHINH PHỤC ƯỚC MƠ TƯ DO TÀI CHÍNH

Bình luận

Bài viết mới nhất

TOP